Engin DURSUN

Engin DURSUN

[email protected]

KOSGEB'DEN İŞLETMELERİMİZE 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

06 Mayıs 2021 - 16:35

Değerli Okurlar;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN,Kosgeb'in yeni programını açıkladı.
Bu programa göre Mikro işletmelere 30.000 TL,Küçük işletmelere 75.000 TL 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz kredi desteği sağlanacak.
İşte detaylar: FAİZSİZ GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

A-) İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmeler,
B-) 2019 yılı Mayıs ayından önce kurulmuş olan,
C-) 2019 net satış hasılatı en az 75 bin tl olan,
D-) 2020 ilk 5 ay (ocak,şubat,mart,nisan,mayıs) kdv beyannamesinde 2019 ilk 5 ay kdv beyannamesine göre %25 gelir kaybı olan,
E-) 2020 mart ayı istihdam sayısını 2021 Mart,Nisan,Mayıs ayında koruyor olan işletmeler,
F-) Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi yada SGK borcu olmayan işletmeler,
G-) Pandemi süresininin başlangıcında    tüm esnaflara  devlet bankalarınca kullandırılan 25.000 TLlik işe devam  kredi paketinden faydalanmamak
H-) Kosgeb Kobi Finansman Desteğinden faydalanmamak,
Şartlarını Sağlayan Mikro ölçekli işletmelere 30 Bin TL, Küçük ölçekli işletmelere  75 Bin TL  faizsiz Kredi  Kosgeb Üzerinden  kullandırılacak olup, ödemesi 2024 yılında başlayarak 4 er aylık taksitlerle yapılacaktır.
Başvurular  3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren  www.kosgeb.gov.tr sitesinde e-hizmetler sekmesinden online yapılacaktır.


MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?

Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:
Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren
yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği
İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Aşağıdaki mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ
Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir:
Ölçek kriteri:
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.
Sektör kriteri:
Birinci Bileşene, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler başvurabilecektir:
- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)
İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi
genç MKİ’ler başvurabilecektir:
- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)
- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)
- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)
Sadece Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler:
- 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:
Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında
asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.
- 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:
2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19
salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.


2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen
zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin
gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi
Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV Beyannameleri dikkate alınacaktır.Bu kriteri sağlamayan ancak Covid-19 salgını başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu
bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de
destekten yararlandırılabilecektir. 2019 yılında bilanço usulü defter tutan işletmelerin Gelir İdaresi
Başkanlığında kayıtlı bilanço bilgilerine göre nakit oranının 0,2’den küçük olması, 2019’da nakit
akışı sorunu yaşadıklarının kanıtı sayılacaktır.

Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri:
2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi
birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir:
- Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.
- Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya
projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
- 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan
MKİ’ler.

HANGİ İŞLETMELER BAŞVURUDA BULUNAMAZ ?

- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik
borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.
- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
- Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında
2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan
işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
- KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe
başvuramayacaktır.

DESTEK TÜRÜ VE LİMİTLERİ NELERDİR?

Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır.
Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021
Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.
Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:
- Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL
- Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL
Not: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK
4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına
göre değişecektir. Buna göre;
Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için
5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL
aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan
işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için
5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve
üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından
ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek
ödenecektir.
- Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi
öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.

DESTEK KAPSAMINDAKİ UYGUN GİDERLER NELERDİR?

Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderler için
ödenir:
- Personel giderleri
- İşyeri kirası
- Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri,
su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
- Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış
hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)
Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ’lerin 2021 yılı içinde gerçekleşen
ve/veya gerçekleşmesi öngörülen aşağıdaki giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave
destek ödenir:
- Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

MALİ MÜŞAVİR ENGİN DURSUN

Bu yazı 493 defa okunmuştur.